Parafililer (Cinsel Sapkınlıklar)

Tarafından yazılmıştır
Paylaş

Parafili, cinsel uyarılma ve orgazm için alışılmadık nesneler, eylemler veya durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi veya davranışların zorunlu olması ile karakterizedir. Parafili denebilmesi için kişinin zorunlu ve tekrarlayıcı bazı koşullara bağlı olarak orgazm olabilmesi gerekir. Zaman zaman yapılan farklı cinsel etkinlikler parafili olarak değerlendirilmez. Parafilik davranışlar çoğunlukla 18 yaşından önce başlar ve en sık 15-25 yaş arasında görülür. Erkeklerde görülme oranı daha yüksektir ve parafililerin nedenleri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Parafililerin görülme sıklığı ile ilgili de güvenilir bilgi az olmakla birlikte tahminlerden daha sık olduğu ve çocukluk travmaları, cinsel istismar öyküsü gibi faktörlerin önemli yer tuttuğu bilinmektedir.

Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı’na (DSM) (2000) göre parafilinin teşhisi için:

1. İnsan dışındaki nesneleri,

2. Bireyin kendisinin ya da partnerinin acı çekmesini veya aşağılanmasını,

3. Çocukları ya da diğer rızası olmayan bireyleri içeren, tekrarlayan, yoğun cinsel uyarılmalı fanteziler, cinsel dürtüler ya da davranışların olması gerekir.

Teşhisin tam olarak konulabilmesi için, bu özellikler en az 6 ay boyunca sürmelidir. Ayrıca, kişinin sosyal, mesleki ve diğer önemli alanlarında büyük sıkıntıya ve işlev bozukluğuna neden olmalıdır.

Parafilinin Çeşitleri;

1.Fetişizm (Nesne Tutkusu): Bu parafili türü insan olmayan nesnelere yönelik tekrarlayan yoğun cinsel dürtüleri, cinsel olarak uyarıcı fantezileri ya da davranışları içerir.

2.Transvestik Fetişizm (Karşı Cinsin Eşyalarına Karşı Fetişizm): Bu sapkın davranış, cinsel uyarılma sağlamak için kadın giysileri giyme ihtiyacı veya arzusu hisseden heteroseksüel erkeklerde görülür.

3.Cinsel Mazoşizm: Cinsel mazoşizmli bireyler aşağılanmaktan, dövülmekten, bağlanmaktan veya herhangi bir şekilde acı çektirilmekten yoğun olarak haz duymaktadır.

4.Cinsel Sadizm: Cinsel sadizm mağdura psikolojik ya da fiziksel acı (aşağılanma dahil) vermenin kişiye cinsel heyecan verdiği hayali ya da gerçek, tekrarlayan, şiddetli olarak uyarıcı cinsel fantezi, dürtü ve davranışları içerir.

5.Teşhircilik: Bir kişinin herhangi bir yabancıya cinsel organlarını göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Teşhircilikte hedef kişi genellikle karşı cinsin bir üyesidir.

6.Röntgencilik: Çıplak olan, soyunan ya da cinsel birliktelikte bulunulan kişileri gözetlemekten kaynaklanan tekrarlayan, şiddetli olarak uyarıcı cinsel fantezi, dürtü ve davranışları içerir. Bu insanların amacı cinsel ilişkiye girmek değil sadece gözlemlemektir.

7.Frottörizm (Fortçuluk): Frottörizm, “rızası olmayan bir kişiye dokunma ve sürtünmeyi içeren fanteziler, cinsel dürtüler ve davranışlar” olarak tanımlanır.

8.Pedofili (Sübyancılık): Pedofili, öncelikli olarak ve özellikle ergenlik öncesi çocukları ya da ergenliğe yeni girmiş çocukları cinsel olarak çekici bulmaktır. Pedofililer cinsel doyuma çocukları izleme, onlara dokunma ya da basit veya karmaşık cinsel eylemler yapma yoluyla ulaşır.

Makale Kategorileri:
Psikolojik rahatsızlıklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir