Özyeterlik: Kendime İnanıyorum

Tarafından yazılmıştır
Paylaş

Özyeterlik kavramı ilk olarak Albert Bandura tarafından açıklanmıştır. Öz yeterlik bireyin karşılaştığı herhangi bir olay, görev gibi durumlarda üstesinden başarıyla gelebilmesine dair kendine olan inancıdır. Bireyin bir işi yapabilmesi hakkında kendine olan yargısıdır yani öznel bir yaklaşımdır.

Bir işi başarıyla yapmak için yeterince bilgi ve beceri düzeyi oldukça önemlidir. Ancak bu beceriyi ve bilgiyi kullanmaya yönelik inanç da başarı üzerinde oldukça etkilidir. Çünkü başarılı olabilmek için kendimize yönelik olumlu inançlar o iş üzerindeki performansımızı etkiler ve bu inançlar bireylerdeki öz yeterlik düzeyini belirler.

Bireylerde özyeterliğin beslendiği dört temel kaynak vardır:

  • Bireyin geçmişteki deneyimleri: Bireyin tek başına deneyimlediği başarılı ya da başarısız deneyimler özyeterlik inancını etkiler.
  • Sözel ikna: Bireyin çevresinden aldığı tavsiyeler, öğütler, geribildirimler özyeterliğini etkiler.
  • Psikolojik durum: bireyin işi yaparken takındığı duygular bireyin özyeterlik inancını etkiler.
  • Dolaylı deneyimler: bireyin çevresindeki insanların bir iş hakkında yaşadığı olumlu olumsuz deneyimler bireyin özyeterlik inancını etkiler.
Makale Etiketleri:
· · ·
Makale Kategorileri:
Psikolojik terimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir